ÅRSMÖTE 2021

Cecilia Hedlund: Väderobservationer på Väddö. Norrtälje Konsthall

Årsmötet 2021 gick till så att alla handlingarna lades ut på hemsidan och medlemmarna uppmanades via Carinas mail att gå in och titta. Minst ett tjugotal gjorde detta inom stipulerad tid. Fler än så brukar det inte vara på ett årsmöte. Web-redaktören ser hur många som varit inne och hur många visningar, (däremot inte vilka).
Styrelsen har därav dragit slutsatsen att förslaget om ansvarsfrihet gått igenom och att inval av två nya personer är giltigt. Monica fortsätter som ordförande,Britt som vice ordförande, Carina som kassör och Kule som sekreterare samt Annica, Kerstin och nya Marlene och Staffan. När smittfaran är över får vi börja samlas igen.

Handlingarna finns kvar nedan.

Kule Palmstierna

Monica Hoverhjelm, ordförande     073-540 2582     monica hoverhjelm@live.se
Britt Ericsson, vice ordförande        076-869 1153
Carina Libonius, kassör                    070-660 9258     carina.libonius@telia.com
Kule Palmstierna, sekreterare         076-142 0802     kulepx2@gmail.com