Årsmötet 2020

Först hade vi sedvanligt årsmöte och efter det mingel med vin och finesser

Vännerna hade ett kul årsmöte 9 mars

Och det var ett roligt årsmöte. först det vanliga årsmötet och sedan fick de 22 mötesdeltagarna släppa fantasin loss. Helene Lambert från Stadsröra arbetar i sitt projekt med hur vi uppfattar och  upplever staden vårt Norrtälje. Det hon ville var att vi skulle få en känsla för Stockholmsvägen och att uttrycka den. hon hade tagit en del foton från infart ner till busstation och till dem skulle vi skriva vad som kom när vi känt in varje plats. Efter det fick vi dela upp oss kring bord med stora ritpapper på. där fick vi gestalta det vi ville om Stockholmsvägen. Det blev uppsluppet och kreativt och alla flöt omkring runt bordet och målade på. Ett material som Lambert samlade in för sitt fortsatta arbete. Det var faktiskt flera aktiva konstnärer med men det hindrade inte de icke aktiva.

Årsmötet inleddes med en parentation över två medlemmar. Anita Hillgren-Grandert valdes till mötesordförande. Styrelsen redovisade vad som gjorts och räkenskaperna, vilket allt blivt godkänt av revisorer och nu av årsmötet. Styrelsen består fortsatt av samma personer som förra året med Monica Hoverhjelm som ordförande, Carina Libonius som kassör, Gunnar Parment v. ordförande, Kule Palmstierna sekreterare, och Britt Eriksson, Kerstin Nordström samt Annica Engström som ledamöter.

Vi har gjort elva konstresor av olika slag, gett ut sex Vännytt, tre Konstpunkt i samarbete med KF förstås och har en hygglig kassa. Fler resor planeras, även om Corona får oss att modifiera detta, fortsatt utgivning av Vännytt planeras men nästa nummer kommer bara på hemsidan ser det ut som. Vi försöker hålla hemsidan hyggligt aktuell.

På förekommen anledning lyftes på årsmötet frågan om sammanslagning med Konstföreningen upp. Konsthallens vänners syfte är att i första hand vara stödförening (därav benämningen Vänner) till Konsthallen och det betyder en helt annan inriktning än Konstföreningen. En stödförening kan inte styra Konsthallens verksamhet utan ska bredda kontaktytan för Konsthallen via sina medlemmar, öka utbytet kring vad som visas på Konsthallen för medlemmarna och vara Konsthallen behjälplig. Kring detta har föreningen ett gott samarbete med personalen.

Därutöver gör vi sådant som roar kring konst i vår egenskap av konstkonsumenter.

Efter text till fotografierna fick vi skriva utan att lyfta pennan om känslan för Stockholmsvägen och i vår åldersgrupp blev det skrivstil. Kan jag tyda det, undrade Lambert.
Här har vi ritat och målat klart om den där vägen. Se på borden. Det blev en del spontant.