Årsmötet 2022

Det viktigaste, själva årsmötet kommer sist. Först tar vi underhållningen!

Från kaffeburk till dockskåp

Vår hemliga gäst vid årsmötet var Marie-Louise Sjöholm, hederspristagare vid Julsalongen senast i Norrtälje Konsthall.

Marie-Louise började med att berätta om sin pappa metallarbetaren Aldor Svensson. Han skapade vackra saker av nästan ingenting; lagade vid ett tillfälle ett trasigt avgasrör med en kaffeburk. Händig och idérik.
Hur började intresset för dockskåp? Kanske med att ett litet barnbarn fick en dockmöbel i present. Kanske tiden var mogen efter ett långt yrkesliv som ekonom att göra något helt annat. Det blev dockskåp!

Marie-Louise berättade fängslande om både stark glädje och också om vedermödan att vara ”miniatyrist”. Starkast blir glädjen när allt blir som det var tänkt.

Skänken har Marie-Louise gjort själv, sågat för hand med en japansåg – som ger fina raka snitt. Lådan går att dra ut, luckorna att öppna.


Det finns en stor marknad där man kan köpa allt att komplettera med men allt är inte färdigt. En man gör fina byggsatser i skala 1:10 av stolar, däribland kända designstolar med böjda former. Köper man en stol så kommer två stolar i paketet. Sedan börjar den svåra processen att koka delarna så att de går att böja till rätt bågar och vinklar och till sist foga ihop delarna.

Alla fick känna på möbler, figurer och annan inredning. Alla förundrades. Per Börjesson kunde inte slita sig från den lilla konten där man kunde öppna locket. Pers egen kont var i vuxenstorlek, lagom för utflykt i de djupa dalaskogarna.

Detta är en liten del av allt spännande som Marie-Louise berättade. Efter stora applåder avtackades hon med en vacker bukett.

Årsmötesförhandlingarna

Vid mötet var 21 personer med, varav fem var med i styrelsen. Efter en parentation över Per Folke öppnade ordförande Monica Hoverhjem mötet varefter Per Börjesson valdes till ordförande, Kule Palmstierna till sekreterare, Per-Olof Stockenstrand och Tomas Segerstedt till justeringsmän och rösträknare för årsmötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och Monica Hoverhjelm blev omvald som ordförande 1 år liksom Britt Ericsson, Annica Engström, Kerstin Nordström, Marlene Ekberg, Carina Libonius och Kule Palmstierna. Kerstin Ström valdes som ny ledamot i styrelsen. Till revisorer valdes Per Börjesson och Gunilla Ameln. Valberedning fick nya styrelsen fixa.
Medlemsavgiften fastställdes till 200 för enskild medlem, 300 för familj, 50 för student och ungdom.

Mötesordförande Per Börjesson avtackades med applåder och en vacker bukett.

I uppsluppen stämning blev det, efter Marie-Louse berättande mingel med wraps från Kryddan och vitt vin och andra drycker. och vårt årsmöte blev det bästa tänkbara.

Monica Hoverhjelm
ordförande

Text och foto Monica Hoverhjelm
Foto och layout Kule Palmstierna