Konst i Kyrkan

Här kan vi möta våra kända konstnärer som Anita Hillgren Grandert, Annica Engström, Mona Sjöström, Britt Fogelström m.fl. i en kontemplativ atmosfär.

I Stilla veckan är kyrkan öppen 10 – 15 för max åtta personer i taget och visar verk av ortens konstnärer. På påskafton en midnattsmässa mellan 19 och 24 med nattvard och musik. Vi kommer, lämnar och anden får ro.

”Vi satsar”, säger kyrkoherde Ninna Birkoff som själv är konstnär, ”på konst, kultur och så fort som det är möjligt på en återuppstånden kyrka.” Temat är Passion.

Möt våra konstnärer i ny miljö.

Monica Hoverhjelm

Mona Sjöström Andens eld Passion

Anita Hillgren Grandert Dansande tulpaner
Maria Hallman Skönhet i det lilla. Ny medlem – Välkommen!
Seija Ailisdotter Dream
Annica Engström Skimmer
Britt Fogelström En bön för freden
Höken Pain
Rosita Keriteniene Vindmannen
Rosita Dahlkar Passion
Jean-Pierre Sarocco Passionstid
Maria Thorin Efter stormen

Foto och Webredigering Kule Palmstierna