kOnst eXtra

Cecilia Edefalk på Artipelags Signature Woman, foto Monica Hoverhjelm.

kOnsteXtra november 2020

Vännernas egna medlemsblad som denna gång tryckts i 200 ex på Affärstryckeriet. Tidigare har vi fått skicka våra blad i Konsthallens utskick men av budgetskäl försvinner Konsthallens brevutskick och då föreningen inte har råd med porto på nuvarande medlemsavgift blir även kOnsteXtra digitalt. Medlemmarna får ett mail som informerar när nästa kommit ut på hemsidan. De som saknar mail får brev som förut.

Denna gång: Carina har ordnat resor till dels Artipelag som just avslutat en spännande utställning om framstående kvinnliga konstnärer under 100 år och dels till Sven-Harrys med mode som konst. Sista sidan ägnas åt ett till konstnärspar, Ehde och Ristoff, som hade en del i Norrtälje Stads Konstrunda 2020.
Mer om Staffan Ehde på http://www.ehde.se och http://www.staffanehdefoto.se.

kOnsteXtra september 2020

Vi blickar framåt! Första sidan visar de konstnärer som ingick i Norrtälje stads konstrunda sommaren 2020 representerade med varsin bild. Trädgårdsbilden tagen i Gadnells trädgård.
Sidan om Elggren är Monicas reflektioner kring Elggrens utställning på Konsthallen. Dr. Kristina är ett av hennes intressen, en stark kvinna med djup.
Hans Waldof är en konstnär fascinerad av trä på olika sätt, intervjuad av Carina.
Gadnells som konstnärspar intresserade Kule som intervjuade.

kOnst eXtra juni 2020

Redaktionens tema för kOnst eXtra har varit återblickar, Stadsröra om Stockholmsvägen, en utställning av Kristalova. Nedan finns fler bilder än vad som ryms i bladen.

I kOnst eXtra 4 kan ni läsa om Monicas reaktion på Kristalovas verk. Kristalova gick målerilinjen på Konstakademin men det är framför allt skulpturerna som gör intryck med sin rumslighet, sin kolorit och tvetydigheten i uttrycket.

Då var jag en flicka, nu är jag en häst. Akvarell och tusch på papper. 2020
Många dagar, 2020 Akvarell och tusch på papper.
Guldbruden. Glaserat porslin, 2020.
Måsen. Akvarell och tusch på papper, 2020
Den rastlösa. Glaserat porslin, 2019.
April. Glaserat stengods, 2019.
Döden. Glaserat stengods 2020
Som en fågel. Brons, lackfärg, 2019. 126 cm hög.
Solens tjocka strålar. Glaserat stengods 2020.
Allt är mitt. Glaserat stengods, 2020. 107 cm lång.

kOnst eXtra maj 2020

Här nedanför finns vårt första kOnst eXtra som kom i maj.

Nedanför kOnsteXtra presenteras en rad nya bilder utöver de som kom med i KonsteXtra från Accelerator och Liljevalchs vårsalong. Från Söders Höjder finns extrabilder under VänNytt!

Foton av Monica Hoverhjelm.
En del bilder är beskurna. För att förstora de bilderna använder Apple Command och +, Windows kan vara ctrl och +, prova!

Linneorna

Nedan det strykjärn de använde för vaxmetoden och i bakgrunden en ”strykbild” samt under det ytterligare en bild framställd med metoden.

Accelerator

Onsdagen 19 februari besökte ett tiotal medlemmar  den nyöppnade Konsthallen ACCELERATOR som tillhör Stockholms universitet. 
Johanna Gustafsson Fürst presenterade ”Ympa orden, piska min tunga”.
De skulpterade gestaltningarna var framförallt skapade ur konstnärens upptagenhet av hur flerspråkighet berikar, hur språket är sammanflätat med kroppen, språkets påverkan på subjektsblivandet och den mänskliga röstens kraft och maktutövande. I språkets glipor finns också utrymmet för konsten.En underbar utställning i böjda aspliknande formateringar.
Text: Carina LiboniusFoto: Monica Hoverhjelm

Dagmar Liljedahl och Mette Wallén

Liljevalchs vårsalong

Åsa Landström: Utan titel. men nog verkar det bekant: Liv Ullman och Erland Josephsson i Scener ur ett äktenskap.
Johan Frid Rovdjur. Olja på duk
Simon Dahlgren Strååt Bevarandet av en lek. Olja på duk
Thomas Karlsson Gam. Pappersvikt skulptur
Chang Im Ohlsson Blåmes hona. Torrtovning med ull på skumgummi
Katarina Mollberg Lady in a boat. Akryl på duk