Om Konsthallens Vänner.

Om Konsthallens Vänner. Vi samarbetar med konsthallens ledning och personal kring vernissager och ordnar egna konstaktiviteter. Vi samarbetar också med Norrtälje Konstförening. Gemensamt utger vi Konstpunkt

Styrelse 2019

Monica Hoverhjelm, Ordförande

Gunnar Parment, Vice Ordförande

Kule Palmstierna, Sekreterare

Carina Libonius, Kassör,  Medlemsansvarig

Britt Eriksson, Ledamot

Kerstin Nordström, Ledamot

Annica Engström, Ledamot