Per Folke

Vår medlem, Per Folke, avled den 20e maj 2021.

Per Folke var i allas ögon en stillsam och mycket vänlig man. Bakom kulisserna kämpade han tillsammans med många andra, för den konstnärliga friheten.
För möjligheterna att genom ateljéerna få utvecklas i sin konst.
Alla kommer ihåg NOA och den kamp som fördes för att få behålla NOA som konstnärligt Centrum. De lyckades tyvärr inte men det uppstod nya möjligheter som Per Folke
tog väl vara på.
Strax före sin bortgång hade Per Folke tillsammans med Carina Widlund en gemensam, framgångsrik utställning.
I samband årsmötet utlyste jag en tyst minut för att hedra Per Folkes minne.

Monica Hoverhjelm
Ordf Konsthallens Vänner
Minnesord med bistånd av: Anita Hillgren Grandert och Tomas Segerstedt.
Foto: Carina Widlund