Sponsorer

Per G. Nordin, Karlsviken Holding

Annica Engström

ICA Kryddan försörjer med förtäring till mingel.

Är du intresserad av sponsorskap?
Att berika medlemmarnas intresse för konst och att stödja vår konsthall är föreningens primära mål.

Vänd dig till
Monica Hoverhjelm 073-5402582 eller
Carina Libonius 070-6609258 E-post: carina.libonius@telia.com