Ett garage med bilder

Det var på den tiden det begav sig att Kvisthamragruppen hade verk att visa. Web-redaktör med kamera begav sig dit och fann tre kloka kvinnor

ANNICA ENGSTRÖM, MAILN BASIL OCH OLGA KREIDA SMEDMARK

Det kan synas länge sedan, redan passé, men web-red fann att det som visades var gott, väl värt några minnesbilder även om fotograferandet kunnat vara bättre.

Olga Kreida Smedmark

Annica Engström

Malin Basil

Ellinor Ristoff

Staffan Ehde

Fler verk av god kvalitet visades men det var icke den tiden att avbilda mer.

Text och foto Kule Palmstierna